Hoe gaat het als u ons nodig hebt?

U kunt bij ons een afspraak maken via het secretariaat. De normale gang van zaken is dat onze secretaresse uw gegevens noteert en u vraagt in het kort aan te geven om welke soort zaak het gaat.

Zij zal u dan zeggen welke stukken u dient mee te nemen op de te maken afspraak.

Tijdens deze afspraak (en eventuele vervolgafspraken) zullen we de mogelijkheden van uw zaak bespreken en aangeven wat de te nemen stappen zullen zijn indien we uw zaak in behandeling zullen nemen.